Hufiec ZHP Milanówek

Historia na Kartkach Kalendarza

14 luty

1942 roku - do Kraju dotarła depesza, w której Naczelny Wódz, gen. Władysław Sikorski, rozkazywał zniesienie używania nazwy ZWZ (Związku Walki Zbrojnej), a wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w Kraju stanowią „Armię Krajową” podległą Panu Generałowi, jako jej dowódca.

22 luty

1857 roku - urodził się twórca skautingu Robert Baden-Powell Naczelny Skaut Świata

1889 roku - urodziła się Olave Baden-Powell Naczelna Skautka Świata

23 luty

1945 roku - w hitlerowskim obozie koncentracyjnym w Dachau zmarł ks. Stefan Wincenty Frelichowski

ZHP jest jedyną w Polsce organizacją skautową uznaną przez Światową Rodzinę Skautową i należy do WOSM i WAGGGS.