Hufiec ZHP Milanówek

Skladki

Zgodnie ze Statutem Związku Harcerstwa Polskiego wszyscy członkowie ZHP zobowiązani są do wnoszenia na rzecz ZHP składek członkowskich. Składka w Chorągwi Stołecznej wynosi 240 zł za rok.

W składce tej występuje następujący podział (zestawienie składki miesięcznej wynoszącej 20 zł)

     ·         3 zł dla Głównej Kwatery ZHP

     ·         8 zł  dla Chorągwi

     ·         5 zł  dla Hufca

     ·         4 zł  dla podstawowej jednostki organizacyjnej (gromady lub drużyny)

 

Składki prosimy opłacać:

     ·         dokonując wpłat na konto PeKaO S.A. Nr: 80 1240 1138 1111 0010 2998 8548 , pamiętając o prawidłowym opisaniu:

                  Składka członkowska imię i nazwisko dziecka oraz drużyna, do której należy.

     ·          w wyjątkowych przypadkach bezpośrednio u drużynowych

 

Składka członkowska może być opłacana również w cyklach:

Miesięcznych - 20 zł

Kwartalnych - 60 zł

Półrocznych - 120 zł

Roczna - 240 zł


ZHP jest jedyną w Polsce organizacją skautową uznaną przez Światową Rodzinę Skautową i należy do WOSM i WAGGGS.