Hufiec Milanówek

Skladki

Zgodnie ze Statutem Związku Harcerstwa Polskiego wszyscy członkowie ZHP zobowiązani są do wnoszenia na rzecz ZHP składek członkowskich. Składka w Chorągwi Stołecznej wynosi 144 zł za rok.

W składce tej występuje następujący podział (zestawienie składki miesięcznej wynoszącej 12 zł)

  • 2 zł dla Głównej Kwatery ZHP
  • 5 zł  dla Chorągwi
  • 3 zł  dla Hufca
  • 2 zł  dla podstawowej jednostki organizacyjnej (gromady lub drużyny)

 

Składki prosimy opłacać:

  • dokonując wpłat na konto PeKaO S.A. Nr: 80 1240 1138 1111 0010 2998 8548 , pamiętając o prawidłowym opisaniu:

                  Składka członkowska imię i nazwisko dziecka oraz drużyna, do której należy.

  •  w wyjątkowych przypadkach bezpośrednio u drużynowych


Składka członkowska może być opłacana również w cyklach:

Miesięcznych - 12 zł

Kwartalnych - 36 zł

Półrocznych - 72 zł

Roczna - 144 zł


ZHP jest jedyną w Polsce organizacją skautową uznaną przez Światową Rodzinę Skautową i należy do WOSM i WAGGGS.