Hufiec ZHP Milanówek

Strefa Rodzica

to miejsce w którym umieszczamy najważniejsze informacje o Nas, zasadach naszej organizacji jak również o różnego rodzaju aktywnościach. To tutaj w zakładce HALiZ można znaleźć informację o najważniejszych akcjach dla naszych dzieci, czyli o:

Koloniach Zuchowych

Obozach Harcerskich

Zimowisku

Ale nie tylko, w dodawanych czasowo zakładkach będą informacje o innych naszych imprezach śródrocznych, takich jak: Biwaki, wędrówki, rajdy czy gry w mieście.

ZHP jest jedyną w Polsce organizacją skautową uznaną przez Światową Rodzinę Skautową i należy do WOSM i WAGGGS.