Hufiec ZHP Milanówek

Kontakt i Dane Hufca

Dane Hufca:

Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego

ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa

Hufiec ZHP Milanówek

ul. Królewska 69, 05-822 Milanówek


Dane do FV:

Chorągiew Stołeczna ZHP

ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa

NIP: 527-252-61-38


KRS: 0000268913

Regon: 140786064

NIP: 527-252-61-38

Numer w ewidencji producentów: 068093814

Kontakt do hufca:

e-mail: milanowek@zhp.pl


Kontakt do Komendanta Hufca ZHP w Milanówku:

phm. Piotr Kowalczyk

e-mail: piotr.kowalczyk@zhp.net.pl

tel. kom. 601 69 92 78

Dyżur w Hufcu:

Komendant Hufca - zaprasza na swój dyżur w hufcu, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 19:00-20:00, lub każdy inny dzień po wcześniejszym potwierdzeniu telefonicznym lub e-mailowym.


Konto Bankowe Hufca Milanówek:


Bank mBank

Nr. Konta: 74 1140 1010 0000 4295 4900 1001


Właściciel konta:

Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec w Milanówku


ZHP jest jedyną w Polsce organizacją skautową uznaną przez Światową Rodzinę Skautową i należy do WOSM i WAGGGS.