Hufiec ZHP Milanówek

18 Drużyna Harcerska "Słowianie"


18 Drużyna Harcerska "Słowianie" działa przy Szkole Podstawowej nr. 1 w Milanówku, gromadząc na swoich zbiórkach dzieci z klas IV-VIII. 

P.O. Drużynowego jest dh. Bartłomiej Kowalczyk

Zbiórki odbywają się w Szkole podstawowej Nr 2 (Milanówek ul. Literacka 20) w każdy czwartek w godzinach 17:30 - 19:00

ZHP jest jedyną w Polsce organizacją skautową uznaną przez Światową Rodzinę Skautową i należy do WOSM i WAGGGS.