Hufiec ZHP Milanówek

Historia Harcerstwa w Milanówku

W krótce ta strona będzie uzupełniana o nowe fakty.

Ale zapraszamy również, wszystkie osoby związane kiedy kolwiek z harcerstwem w Milanówku o przesyłanie zdjęć i wspomnień z tamtych lat na e-maila: historia@milanowek.zhp.pl.

Za każde zdjęcie i wspomnienia bardzo dziękujemy, jeżeli ktoś chciałby się spotkać osobiście to zapraszamy do kontaktu z Komendantem Hufca - telefon i e-mail w zakładce KONTAKT.

 

Z harcerskim pozdrowieniem

Czuwaj!

Instruktorzy Hufca Milanówek

ZHP jest jedyną w Polsce organizacją skautową uznaną przez Światową Rodzinę Skautową i należy do WOSM i WAGGGS.