Hufiec ZHP Milanówek

Wędrownicza Drużyna Harcerzy "Młode Wilki"


Drużyna działa w Hufcu ZHP Milanówek im. Janusza Kusocińskiego. 

Składa się z wędrowników w przekroju wiekowym od 16 do 21 lat. Głównymi zadaniami członków drużyny jest wzajemna pomoc w rozwoju osobistym, wsparcie działań Hufca oraz wsparcie funkcyjnych w poszczególnych jednostkach Hufca.

Drużyna
powstała w 2013 roku jako drużyna starszoharcerska, a w roku 2016 przekształciła się w drużynę wędrowniczą którą pozostaje do dzisiaj.

Drużynę założył phm. Jakub Czupryński i pełni w niej funkcję drużynowego. Obecnie w drużynie mianowanych jest dwóch przybocznych: pwd. Karol Kaczmarczyk, który pełni służbę w tej funkcji od początku istnienia drużyny oraz pwd. Katarzyna Szamota, która została przyboczną na początku 2020 roku.


Zbiórki
drużyny odbywają się raz w miesiącu.

Kontakt

dh. Jakub Czupryński phm.

ZHP jest jedyną w Polsce organizacją skautową uznaną przez Światową Rodzinę Skautową i należy do WOSM i WAGGGS.