Hufiec ZHP Milanówek

Historia na Kartkach Kalendarza

01 sierpień

1944 roku - Wybuch Powstania Warszawskiego o godzinie W (17:00)

04 sierpień

1944 roku - rozkazem naczelnika Szarych Szeregów w powstańczej Warszawie utworzono Harcerską Pocztę Polową

09 sierpnia

1907 roku - zakończył się pierwszy obóz skautowy zorganizowany przez Roberta Baden-Powella na wyspie Brownsea

09/10 sierpnia

1944 roku - Niemcy otoczyli magazyn w "Lasku Pondra", jego załogę zamordowali, a sam magazyn wysadzili w powietrze.

W Milanówku na ulicy Wojska Polskiego w pobliżu skrzyżowania z ul. Świerkową znajduje się krzyż i tablica upamiętniająca miejsce głównego magazynu broni Obwodu AK. Był on umieszczony w piwnicy niewykończonego domu kpr. Tomasza Pondra ps. „Tomek”, który był zarazem magazynierem. Gromadzono w nim broń pochodzącą z różnych źródeł, m.in. ze zrzutów samolotowych przesyłanych do kraju przez Brytyjskie Ministerstwo Wojny. Jedno ze zrzutowisk znajdowało się na placówce „Solnica” pod Grodziskiem Maz. W odbieraniu zrzutów m.in. uczestniczyły dwa plutony AK z Milanówka – 32 i 52.

W wyniku denuncjacji w nocy z 9 na 10 sierpnia 1944 r. Niemcy otoczyli magazyn, jego załogę zamordowali, a sam magazyn wysadzili w powietrze. Wśród zamordowanych znalazł się doprowadzony z pobliskiego domu płk. w stanie spoczynku dr Franciszek Grodecki. Grób załogi znajduje się na milanowskim cmentarzu. Pierwszą tablicę, umieszczona po wojnie, z tekstem „ocenzurowanym” przez władze komunistyczne, nie zaakceptowali AK-owcy. 10 sierpnia 1999 r. zamieszczono tu nową tablicę z treścią już w pełni prezentującą prawdę tamtych lat.

tekst pochodzi: https://milanowek.pl/poznaj-milanowek/pomniki-i-tablice-pamiatkowe

15 sierpnia

1920 roku - rozegrała się zwycięska dla Polaków bitwa warszawska, która zdeterminowała losy wojny polsko-bolszewickiej

16 sierpnia

1933 roku - z jednodniową wizytą przybyli do Polski Olave i Robert Baden-Powell. Spotkali się z harcerkami obozującymi na Polance Radlowskiej w Gdyni

31 sierpnia

1980 roku - w Gdańsku podpisano porozumienia sierpniowe, które zapoczątkowały proces upadku komunizmu w Europie

ZHP jest jedyną w Polsce organizacją skautową uznaną przez Światową Rodzinę Skautową i należy do WOSM i WAGGGS.