Hufiec ZHP Milanówek

Historia na Kartkach Kalendarza

01 maj

Święto Pracy

03 maj

1791 roku - w Polsce uchwalono pierwszą w Europie, a drugą na świecie nowoczesną konstytucję

06 maj

1943 roku - w Warszawie został aresztowany przez gestapo Florian Marciniak, naczelnik Szarych Szeregów

23 maj

1911 roku - we Lwowie Andrzej Małkowski podpisuje pierwszy rozkaz, powołujący pierwsze polskie drużyny skautowe

ZHP jest jedyną w Polsce organizacją skautową uznaną przez Światową Rodzinę Skautową i należy do WOSM i WAGGGS.