Hufiec ZHP Milanówek

Historia na Kartkach Kalendarza

01 wrzesień

1939 roku - wybuch II Wojny Światowej

27 września

1939 roku - Związek Harcerstwa Polskiego przeszedł do konspiracji pod nazwą "Szare Szeregi". Ich program zawierał się w haśle "Dziś - jutro - pojutrze", oznaczał: "Dziś" - to okres okupacji i przygotowanie do powstania. "Jutro" - otwarta walka zbrojna z okupantem. "Pojutrze" - praca w wolnej Polsce.

ZHP jest jedyną w Polsce organizacją skautową uznaną przez Światową Rodzinę Skautową i należy do WOSM i WAGGGS.