Hufiec ZHP Milanówek

Historia na Kartkach Kalendarza

12 lipiec

1996 roku - podczas Światowej Konferencji Skautowej w Oslo, delegacja polska otrzymała certyfikat potwierdzający ponowne przyjęcie ZHP do WOSM

15 lipca

1410 roku - bitwa pod Grunwaldem

17 lipca

1996 roku - ponowne przyjęcie ZHP do WAGGGS, jako członka stowarzyszonego

22 lipca

1922 roku - podczas II Konferencji Skautowej w Paryżu, utworzono WOSM. ZHP był jednym z założycieli tej organizacji

29 lipca

1944 roku - zostali zastrzeleni przez niemieckich żołnierzy oficerowie Armii Krajowej, kpt. Zygmunt Dąbrowski ps. „Bohdan” i ppor. Jerzy Kowalski ps. „Oskar”, szef KEDYWU. Do tragicznej śmierci doszło podczas próby odbicia aresztowanego w czasie łapanki na dworcu kolejowym dowódcy Obwodu „Bażant” AK, mjra Alojzego Mizerę ps. „Siwy”.

Miejsce ich bohaterskiej śmierci upamiętnia tablica na głazie przy ul. Krakowskiej niedaleko torów idąc od ul. Kościuszki w stronę ul. Żabie Oczko.

ZHP jest jedyną w Polsce organizacją skautową uznaną przez Światową Rodzinę Skautową i należy do WOSM i WAGGGS.