Hufiec ZHP Milanówek

Robert Baden-Powell


Robert Baden-Powell urodził się 22 lutego 1857r w Londers jako najmłodszy z jedenaściorga rodzeństwa. Trudną sytuację finansową rodziny ratował kuter morski, którym dowodził najstarszy z braci. Ta właśnie łódź była miejscem pierwszej pracy młodego Roberta. Jako najmłodszemu przypadła mu rola kucharza i chłopca okrętowego.

W wieku 13 lat uzyskuje stypendium i wstępuje do szkoły wojskowej „Charterhouse”. Nauka nie sprawia mu żadnych kłopotów, należy do najlepszych uczniów, sumienny i pracowity doskonale radzi sobie z przyswojeniem wiedzy. Jednak niespokojny charakter i ruchliwość sprawiają, że podejmuje na swój sposób praktykowanie skautingu (zwiadów i wypraw). Baden-Powell znany był wśród kolegów z dużego poczucia humoru.

Po ukończeniu szkoły otrzymał nominację na podporucznika i rozpoczął służbę wojskową w Indiach. Tutaj też radził sobie bez większych kłopotów. Doskonały jeździec i wyborowy strzelec zdobył łatwo sympatię kolegów i uznanie podwładnych. Szybko docenili go zwierzchnicy.

Robert Baden-Powell podejmuje długą służbę w brytyjskich wojskach kolonialnych w Azji i Afryce. Od roku 1884 stosuje opracowany przez siebie system gier i zabaw młodziutkich rekrutów  w pułku dragonów. Wkrótce potem ogłasza swe metody szkolenia wstępnego w podręczniku „Podręcznik wywiadowcy”. Książka ta była uznawana przez rożne brytyjskie organizacje społeczne jako podręcznik do pracy z młodzieżą, nie tylko wojskową.

Tradycyjnie jednak historia skautingu łączy zasadniczy początek doświadczeń pedagogicznych Baden-Powella z oblężeniem w 1899r. Przez Burow afrykańskich twierdzy Mafeking, położonej w Transwalu, głównej prowincji obecnej RPA. Obroną twierdzy dowodził właśnie Robert Baden-Powell, czterdziestoparoletni, wyróżniający się oficer. Dowództwo Mafekingu cierpiało na brak żołnierzy, dysponując tylko tysiącem ludzi do jej obrony.

To tam właśnie Baden-Powell wpadł na pomysł powierzenia różnych zadań w służbie łącznikowej chłopcom z miasta, wykorzystania ich jako gońców i wartowników. Zdecydował się wykorzystać do celów obronnych chłopców 14 –16 letnich, wykazujących ogromne zainteresowanie toczącą się akcją wojenną. Ich siły fizyczne były dostateczne. Szczupłością, zwinnością, ruchliwością przewyższali ludzi dorosłych, a równocześnie nie zwracali uwagi nieprzyjaciela.

Na wezwanie młodzi ochotnicy meldowali się z entuzjazmem. To była naprawdę pyszna awantura, przygoda z posmakiem patriotyzmu. Ze swych zadań chłopcy wywiązywali się znakomicie, brawurą i talentem zadziwili samego Baden-Powella. Ponieważ on zawsze myślał o przyszłości, uczył się na doświadczeniach, analizował swoje działanie, można sądzić, że były to pierwsze próby, które zapoczątkowały u niego pomysł, czy też ideę SKAUTINGU.

Początek nowego stulecia przynosi Baden-Powellowi mianowanie na stopień generała i dalszy ciąg jego twórczej działalności w wychowywaniu młodych rekrutów. W tym czasie zostaje zaproszony do odwiedzenia w Glasgow „Boys Brigade” (Brygada Chłopców) a było to stowarzyszenie wychowujące młodzież sposobami i metodami wojskowymi. Po tej wizycie Baden-Powell zaproponował fundatorowi stowarzyszenia nowy sposób wychowania młodzieży a następnie samodzielnie zgodnie z przyjętymi przez siebie celami przekształcił on sztukę przygotowania ludzi do wojny na sztukę przygotowania chłopców do czynienia pokoju.

ZHP jest jedyną w Polsce organizacją skautową uznaną przez Światową Rodzinę Skautową i należy do WOSM i WAGGGS.