Hufiec ZHP Milanówek

Olga Drahonowska – Małkowska


Olga Drahonowska – Małkowska – wychowawczyni, wybitna działaczka i instruktorka harcerska, harcmistrz Rzeczpospolitej. Urodziła się 1 IX 1888r w Krzeszowicach w rodzinie pochodzącej z Czech a zmarła 15 I 1979r. już w młodości wykazywała duże uzdolnienia artystyczne. W czasie studiów we Lwowie związała się z „Elausis”, gdzie po raz pierwszy zetknęła się z Andrzejem Małkowskim. Aktywnie włączyła się w przeszczepianie skautingu na grunt polski. Została drużynową III (I żeńskiej) Lwowskiej Drużyny Skautowej im. Płk Emilii Plater. To jej właśnie drużyna jako pierwsza użyła do dziś aktualnego pozdrowienia „Czuwaj!”. To Olga Drahonowska – Małkowska dostosowała słowa wiersza Ignacego Kozielewskiego do melodii pieśni rewolucyjnej na barykady dając początek hymnowi ZHP.

Ze względu na swój stan zdrowia związany z chorobą płuc Olga Drahonowska – Małkowska przeniosła się do Zakopanego, gdzie w czerwcu 1913r wzięła ślub z Andrzejem Małkowskim. W Zakopanem prowadziła drużynę skautek. Z chwilą wybuchu I wojny światowej przejęła kierownictwo skautingu zakopiańskiego. Wobec wykrycia przez władze austryjackie gromadzonej przez skautów broni Małkowscy w lutym 1915r opuścili Podtatrze i przedostali się do Anglii, a następnie do Stanów Zjednoczonych. W 1918r Małkowska przeniosła się ponownie do Anglii i do 1921r pracowała w szkole polonijnej. Po powrocie do kraju była przez kilka lat nauczycielką w Szkole Gospodarstwa Domowego w Zakopanem. Od 1925r organizowała Harcerską Szkołę Pracy w Sromowcach Wyżnych w Pieninach, znaną jako „Cisowy Dworek”.

W 1942r była komendantką obozu na I Zlocie Narodowym pod Warszawą. W 1932r przewodniczyła VII Światowej konferencji Skautek na Buczu, w czasie której została wybrana do Światowego Komitetu Skautek. Pod koniec września 1939r Olga Drahonowska – Małkowska przedostała się na zachód Europy. Była członkiem najważniejszych władz ZHP na wychodźstwie, między innymi przewodniczącą Naczelnego Komitetu Harcerskiego, rezydującego w W. Brytanii pracowała w polskich placówkach opiekuńczych. Powróciła do kraju w 1961r i po krótkim pobycie we Wrocławiu osiadła w Zakopanem. Oddała „Cisowy Dworek” na ośrodek dla dzieci.


ZHP jest jedyną w Polsce organizacją skautową uznaną przez Światową Rodzinę Skautową i należy do WOSM i WAGGGS.