Hufiec Milanówek

Kazimierz Lutosławski


Kazimierz Lutosławski – ksiądz, polityk, działacz harcerski. Urodził się 4 marca 1880r a zmarł 5 stycznia 1924. Podczas pobytu w Anglii zapoznał się ze skautingiem i latem 1911 r. Założył w Kosowie drużynę skautową. W 1912 r. Przedstawił projekt krzyża , jako odznakę nielegalnie działającej w Warszawie Naczelnej Komendy Skautowej. W książce „Czuj duch! – szesnaście gawęd obozowych o idei skautingu”, wydanej pod pseudonimem X. Jana Zawady, opisał symbolikę Krzyża.

Pod pseudonimem ks. Jan Zawada wydał w roku 1913 książkę „Jak prowadzić drużynę skautową”. Autor wielu podręczników harcerskich. Publikował artykuły w lwowskim i w warszawskim „Skaucie”, opracował śpiewnik polskiego skauta”.


Krzyż Harcerski Projektu ks. Kazimierza Lutosławskiego

z Roku 1913


ZHP jest jedyną w Polsce organizacją skautową uznaną przez Światową Rodzinę Skautową i należy do WOSM i WAGGGS.