Hufiec Milanówek

Porozumiewanie się w terenie

Szyfry są nieodłączną częścią gier terenowych, harców i biegów. Stanowią także element obrzędowości np. zastępu – a więc wspólną, znaną tylko członkom zastępu tajemnicę. Dzięki szyfrom ćwiczymy nadto nasz umysł.

Wszystko wskazuje więc na to, że warto stosować szyfry!

Dlatego zachęcam was do kombinowania, poszukiwania nowych pomysłów na szyfrowanie własnych depesz.

 

1.      Jak porozumiewać się na odległość!

 

            Oczywiście, że nie za pomocą wrzasku płoszącego wszystkich i wszystko w lesie, czy bliżej nieokreślonych gestów, z których i tak nikt nic nie wie, ale np. alfabetem Morse’a sygnalizując ręcznie za pomocą chorągiewek, latarki czy gwizdka. Alfabet Morse’a został wynaleziony w roku 1832 przez amerykańskiego malarza o tym samym nazwisku.

            Sygnalizacja alfabetem Morse’a polega na nadawaniu przy pomocy chorągiewek, tablic lub znaków światłem i dźwiękiem sygnałów kolejnych liter lub cyfr składających się na przekazywane słowo lub liczbę. Każda litera lub cyfra składa się z ustalonych ilości kropek i kresek.

 

Ø  Do sygnalizacji ręcznej używa się

-          Chorągiewki o wymiarach 40 X 40 cm w dwóch barwach łączących się po przekątnej.

-          Tarcz sygnalizacyjnych o wymiarach 40 X 40 cm z uchwytem pośrodku w okrągłym otworze.

 


Ø  Alfabet Morse’a

 


A . –

Ą . - . -

B - . . .

C - . - .

Ć - . - . .

D - . .

.

Ę . . - . .

F . . - .

G - - .

H . . . .

I . .

J . - - -

K - . -

L . - . .

Ł . - . . -

M - -

N - .

Ń - - . - -

O - - -

Ó - - - .

P . - - .

Q - - . -

R . - .

S . . .

Ś . . . - .

T -

U . . -

V . . . -

W . - -

X - . . -

Y - . - -

Z - - . .

Ż - - . . –

CH - - - -

1 . - - - -

2 . . - - -

3 . . . - -

4 . . . . -

5 . . . . .

6 - . . . .

7 - - . . .

8 - - - . .

9 - - - - .

0 - - - - -

. - . - .

-   - . . .. -

- . . . - .

. . . . . .

, . - . - . -

? . . - - . .

! - - . . - -


Ptak do krzyżówki Zuchy hasło 4, Harcerze hasło 1  -   ...  / --.. /  .--. / .- / -.- // 


Ø  Nadawanie alfabetu Morse’a

 

Przekazywanie informacji alfabetem Morse’a odbywa się między dwiema stacjami sygnalizacyjnymi: nadawczą i odbiorczą. Obsługa stacji składa się z trzech osób: dowódcy, sygnalisty i zapisującego. Stacje muszą zająć stanowiska zachowując łączność wzrokową.

Ø  Tablica sygnałów specjalnych

 

Znak

Sygnalizacja ręczna

Sygnalizacja świetlna

Sygnalizacja słuchowa

Kropka

Podniesienie prawej             chorągiewki do wysokości ramienia, lewa chorągiewka pozostaje w dole

Sygnał trwający jedną sekundę

Kreska

Podniesienie obydwu chorągiewek do poziomu ramion

Sygnał trwający trzy sekundy

Wywo-łanie

Kilkakrotne podnoszenie i opuszczanie chorągiewek nad głową, aż do momentu nadawania sygnału zrozu- miano przez stację odbiorczą

Sygnał trwający pięć sekund nadawany seryjnie aż do momentu dopóki stacja odbiorcza nie nada sygnału zrozumiano

Zrozu-miano

Podniesienie chorągiewek nad głowę, skrzyżowanie ich i trzymanie dopóki stacja nadawcza nie opuści swych chorągiewek

Długi błysk światłem

Długi ton po otrzymaniu znaku koniec słowa

Pomył-ka lub Nie rozu-miem

Nadanie co najmniej siedmiu kropek – aż do otrzymania sygnału zrozumiano

Seria co najmniej siedmiu krótkich sygnałów, aż do otrzymania sygnału zrozumiano

Koniec litery

 

 

Skrzyżowanie chorągiewek trzymanych lekko z prawej strony

 

Przerwa pięć sekund

Koniec słowa

Skrzyżowanie chorągiewek na dole i trzymanie aż do otrzymania sygnału zrozumiano lub nie zrozumiano

Stały błysk światła aż do otrzymania znaku zrozumiano lub pomyłka

Długi ton

Koniec depeszy

Nadanie trzykrotnie koniec słowa i wstrzymanie chorągiewek aż do otrzymania sygnału zrozumiano lub pomyłka

Nadanie sygnału jednym ciągiem

 

 

2.      Jak szyfrować depesze

 

Jeden ze sposobów szyfrowania opisałem powyżej, jednak nie zalecam stosowania go do pisana tajnych listów. Alfabet Morse’a jest bardzo dobry przy konieczności porozumiewania się na odległość a kiedy musisz napisać zaszyfrowaną wiadomość skorzystaj z propozycji przedstawionej poniżej lub wymyślcie sobie własny szyfr.

 

-          GADERY POLUKI

Jest to jeden z bardziej znanych szyfrów.

Polega on na zamianie liter w parach tworzących nazwę szyfru: GA – DE – RY  PO – LU – KI. A więc zamiast G piszemy A i odwrotnie, jeżeli natomiast jakaś litera nie występuje, to pozostawiamy ją bez zmian.

 

Na przykład tekścik:

                                   JEST SROGA ZIMA


Będzie brzmiał:

                                   JDST SYPAG ZKMG

 

 

-          ZAMIANA

Ten prosty szyfr polega na zamianach liter z górnego i dolnego szeregu.

 

A   B  C  D  E  F  G  H  I   J   K  L
Ł  M  N  O  P  R  S  T  U  W  Y  Z

 

Po zaszyfrowaniu tym szyfrem słowa: HARCERKA otrzymamy: TŁFNPFYŁ

 

-          RAMKA

Jest to szyfr polegający na zamianie liter w liczby.

Każda litera jest opisywana przez liczbę dwucyfrową. Pierwsza cyfra pochodzi z górnego wiersza ramki, druga zaś z lewej kolumny. Można się oczywiście umówić, że będzie odwrotnie.

 

 

1

2

3

4

5

6

A

B

C

D

E

7

F

G

H

I

J

8

K

L

Ł

M

N

9

O

P

R

S

T

0

U

W

X

Y

Z

 

Po zaszyfrowaniu w ten sposób tekstu:

                                               PŁONIE OGNISKO

 

Otrzymamy:

            29-38-19-58-47-56+19-27-58-47-49-18-19

 

-          UŁAMKOWY

Jest to szyfr polegający na opisywaniu każdej litery liczbą ułamkową.

Pierwsza cyfra w tej liczbie oznacza licznik ułamka, a druga – miejsce, które zajmuje szyfrowana przez nas litera w mianowniku.

 

      1             2               3              4              5

----------   --------    -----------   ----------  -----------

ABCDE   FGHIJ   KLMNO   PRSTU   WYZŹŻ

 

Po zaszyfrowaniu w ten sposób tekstu:

                                   MAZOWSZE

Otrzymamy:

 3     1      5     3      5     4     5      1

--- + --- + --- + --- + --- + --- + --- + ---

 3     1      3     5      1     3     3      5

 

-          CZEKOLADKA

Jest to szyfr graficzny, to znaczy litery przedstawione są w postaci znaczków, które można odczytać znając klucz.

Szyfrujemy rysując linię ograniczającą pole, w którym jest dana litera i zaznaczając kropką jej miejsce.


 

Po zaszyfrowaniu w ten sposób tekstu:

                                   CZUWAJ

Otrzymamy:


Ptak do krzyżówki Zuchy hasło 4, Harcerze hasło 1 :

ZHP jest jedyną w Polsce organizacją skautową uznaną przez Światową Rodzinę Skautową i należy do WOSM i WAGGGS.