Hufiec ZHP Milanówek

Łęgi na skraju

ZHP jest jedyną w Polsce organizacją skautową uznaną przez Światową Rodzinę Skautową i należy do WOSM i WAGGGS.