Hufiec ZHP Milanówek

Przyjaciel Książki *


1. Systematycznie czyta książki. Zgromadziła / zgromadził własną biblioteczkę ulu-bionych pozycji.

2. Samodzielnie wykonała / wykonał kilka zakładek do swoich książek.

3. Brała / brał udział w konkursie czytelniczym organizowanym np. w szkole, drużynie, przez redakcję czasopisma lub portalu internetowego, czytała/czytał książkę młodszemu rodzeństwu na dobranoc.

4. Wykonała / wykonał drobne naprawy introligatorskie kilku książek, pełniła / pełnił dyżur w bibliotece szkolnej lub publicznej.

ZHP jest jedyną w Polsce organizacją skautową uznaną przez Światową Rodzinę Skautową i należy do WOSM i WAGGGS.