Hufiec ZHP Milanówek

Plastyczka / Plastyk *


1. Nauczyła / nauczył się wykonywać różnymi technikami rysunki, plakaty i obrazy, loga, napisy (co najmniej pięć rodzajów)

2. Wykonała / wykonał ilustrację do kroniki i plakat reklamowy.

3. Rozpoznała / rozpoznał wskazane dzieła rzeźby i malarstwa polskiego.

4. Wykonała / wykonał ozdobę do harcówki.

ZHP jest jedyną w Polsce organizacją skautową uznaną przez Światową Rodzinę Skautową i należy do WOSM i WAGGGS.