Hufiec ZHP Milanówek

Pani Domu / Pan Domu ***


1. Przez kilka dni zajmowała / zajmował się prowadzeniem domu:▪utrzymywała / utrzymywał czystość i porządek w mieszkaniu,▪przyrządzała / przyrządzał wszystkie posiłki zgodnie z opracowanym przez sie-bie tygodniowym jadłospisem,▪zorganizowała / zorganizował tygodniowe zakupy według wcześniej przygotowanej listy.

2. Zorganizowała / zorganizował uroczystość rodzinną dla kilku osób, przygotowała / przygotował potrawy. Zadbała / zadał o odpowiednią oprawę przyjęcia (muzyka, eleganckie nakrycie, wystrój pokoju).

3. Skompletowała / skompletował lub przejrzała / przejrzał apteczką domową. Po uzgodnieniu z rodzicami uzupełniła / uzupełnił ewentualne braki.

4. Dokonała / dokonał miesięcznych opłat za mieszkanie, telefon, gaz.

5. Odczytała / odczytał liczniki na wodę i gaz, przygotowała / przygotował dom do dłuższej nieobecności (wyłączenie wody, gazu, zabezpieczenie mieszkania przed kradzieżą, zalaniem).

ZHP jest jedyną w Polsce organizacją skautową uznaną przez Światową Rodzinę Skautową i należy do WOSM i WAGGGS.