Hufiec Milanówek

Majsterklepka *


1. Skompletowała / skompletował zestaw podstawowych narzędzi do majsterkowa-nia i umie się nimi bezpiecznie posługiwać.

2. Oczyściła / oczyścił przedmioty z drewna, metalu i tworzyw sztucznych, nie nisz-cząc ich.

3. Skleiła / skleił rozbitą porcelanę, plastik, metal. Przedstawiła / przedstawił swoje sposoby drobnych napraw rodzicom.

4. Wykonała / wykonał proste prace, jak np. wymiana baterii w latarce, kalkulatorze, radiu, wymiana uszczelki w kranie, naoliwienie zamka lub zawiasów.

ZHP jest jedyną w Polsce organizacją skautową uznaną przez Światową Rodzinę Skautową i należy do WOSM i WAGGGS.