Hufiec ZHP Milanówek

Kuchmistrzyni / Kuchmistrz ***


1. Rozplanowała / rozplanował i urządziła / urządził blok kuchenny na obozie druży-ny lub kilkudniowym biwaku. 

2. Kierowała / kierował co najmniej przez trzy dni służbą kuchenną na obozie lub na biwaku: układała / układał jadłospisy, gotowała / gotował każdego dnia innązupę, przygotowywała / przygotowywał dania mięsne i jarskie.

3. Poznała / poznał zasady racjonalnego żywienia dzieci i dorosłych. 

4. Ułożyła / ułożył wybraną dietę (np. niskokaloryczną, dla cukrzyków) oraz wyli-czyła/wyliczył podstawowe wartości odżywcze w stosunku do tej diety.

5. Przygotowała / przygotował młodszych do próby na sprawność „kuchcika”.

ZHP jest jedyną w Polsce organizacją skautową uznaną przez Światową Rodzinę Skautową i należy do WOSM i WAGGGS.