Hufiec ZHP Milanówek

Kucharz **


1. Przygotowała / przygotował w domu posiłek dla rodziny, korzystając z kuchni.

2. Zadbała / zadbał o estetyczny wygląd „stołu”, prawidłowo go nakrył.

3. Przestrzegała / przestrzegał zasad higieny przy sporządzaniu posiłków i zapoznała / za-poznał z nimi rodzinę.

4. Przygotowała / przygotował śniadanie lub kolację dla domowników.

5. Przygotowała / przygotował podwieczorek według własnego pomysłu.

ZHP jest jedyną w Polsce organizacją skautową uznaną przez Światową Rodzinę Skautową i należy do WOSM i WAGGGS.