Hufiec Milanówek

Językoznawca *


1. Wyraża się poprawnie, nauczyła / nauczył się umiejętnie korzystać ze słowników języka polskiego i poprawnej polszczyzny.

2. Nauczyła / nauczył się podstawowych zwrotów grzecznościowych w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim.

3. W wybranym przez siebie języku obcym nauczyła / nauczył się podstawowego słownictwa związanego z harcerstwem (co najmniej 20 słówek).

4. Uczy się systematycznie wybranego języka obcego.

ZHP jest jedyną w Polsce organizacją skautową uznaną przez Światową Rodzinę Skautową i należy do WOSM i WAGGGS.