Hufiec ZHP Milanówek

Grajek **


1. Nauczyła / nauczył się grać przynajmniej na jednym instrumencie, zagrała / zagrał na nim melodię.

2. Brała / brał udział w przygotowaniu uroczystości harcerskiej, organizując orkiestrę.

3. Nauczyła / nauczył zastęp lub drużynę piosenki na podstawie zapisu nutowego.

4. Zorganizowała / zorganizował w drużynie naukę piosenek, akompaniując na in-strumencie.

ZHP jest jedyną w Polsce organizacją skautową uznaną przez Światową Rodzinę Skautową i należy do WOSM i WAGGGS.