Hufiec ZHP Milanówek

Dekoratorka / Dekorator **


1. Nauczyła / nauczył się wykonywać różnymi technikami rysunki, plakaty i obrazy, loga, napisy (co najmniej dziesięć rodzajów technik plastycznych).

2. Rozpoznała / rozpoznał różne style w malarstwie.

3. Przygotowała / przygotował dekorację wybranej sali według projektu.

4. Wymieniła / wymieniłfi lmy, które mają najciekawszą jej/jego zdaniem scenografię.

5. Przedstawiła / przedstawił zaprojektowane przez siebie urządzenie pokoju, harcówki, namiotu, świetlicy obozowej

ZHP jest jedyną w Polsce organizacją skautową uznaną przez Światową Rodzinę Skautową i należy do WOSM i WAGGGS.