Hufiec ZHP Milanówek

Komenda Hufca Milanówek

Skład Komendy Hufca Milanówek wybranej podczas zjazdu zwyczajnego w dniu 16.11.2019r:

Komendant Hufca Milanówek - phm. Piotr Kowalczyk

Skarbnik Hufca Milanówek - hm. Bożena Marzena Osiadacz

Z-ca Komendanta Hufca Milanówek - hm. Monika Piekut

Z-ca Komendanta Hufca Milanówek - hm. Dariusz Kopeć

Członek Komendy Hufca Milanówek - phm. Jakub Czupryński

Członek Komendy Hufca Milanówek - pwd. Katarzyna Zalewska

Członek Komendy Hufca Milanówek - pwd. Patrycja Puźniak

Członek Komendy Hufca Milanówek - pwd. Adam Umiastowski

ZHP jest jedyną w Polsce organizacją skautową uznaną przez Światową Rodzinę Skautową i należy do WOSM i WAGGGS.