Hufiec ZHP Milanówek

W trakcie przygotowania


Obecna plakietka Hufca ZHP Milanówek. Podobnie jak  pierwsza wzorowana na bieżni zportowej, od zewnątrz napis Hufiec Milanówek. Wewnątrz, na górze napis ZHP, na dole herb miasta Milanówka. Na granatowej części , na żółtej liść  dębu. Jest również napis informujący o bohaterze naszego hufca.

Plakietka została wprowadzona do użytkowania w roku ????.


Pierwsza plakietka Hufca ZHP Milanówek. Kształtem przypomina bieżnię sportową, od zewnątrz napis Hufiec Milanówek. Wewnątrz, na górze napis ZHP, na dole herb miasta Milanówka. Na białej części liść morwy, na czerwonej części kokon i jedwabnik. Jest również napis informujący o bohaterze naszego hufca.

Plakietka została wprowadzona do użytkowania w roku ???? i była używana do ?????.


ZHP jest jedyną w Polsce organizacją skautową uznaną przez Światową Rodzinę Skautową i należy do WOSM i WAGGGS.