Hufiec ZHP Milanówek

Zadania dla członków drużyny

Zadania dla członków drużyny "Młode Wilki" w okresie zawieszenia działalności ZHP na czas do 31.03 (z możliwością przedłużenia tego okresu w zależności od sytuacji epidemiologicznej)

Wędrownicy!

Podczas tego trudnego okresu musimy się wykazać szczególnym wysiłkiem, żeby móc jak najefektywniej wyjść z kryzysu. Wprowadzane zmiany mają służyć przede wszystkim waszemu bezpieczeństwu.

Na czas przerwy w działalności śródrocznej, oraz szkolnej zalecam :

1. Stosowanie się do wszystkich zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

2. Przede wszystkim rzetelnie wykonywać zdalne obowiązki szkolne oraz wyznaczone przez rodziców obowiązki domowe.

3. Nie zawieszać własnego rozwoju osobistego ani rozwoju Waszych harcerzy, których przybocznymi jesteście nadal mimo zawieszenia zbiórek - na stronie znajdują się instrukcje, oraz sprawności dotyczące działań, które bezpiecznie możecie podejmować. Komenda Hufca jest otwarta na Wasze propozycje dodatkowych działań.

4. Wreszcie jako wędrownicy kontynuujemy pracę nad sobą w każdej chwili. Brak ram czasowych w szkole i atmosfera domowa potrafią prowadzić do rozluźnienia i rozregulowania. Do końca przerwy pozostało 10 dni, co daje 240 godzin. To daje dużo możliwości na działania w kierunku samorozwoju. Oczywiście możecie dołączyć do zdobywania sprawności, żeby dać przykład swoim harcerzom. Natomiast polecam każdemu z Was, aby zrobił listę rzeczy do zrobienia w tym czasie oraz zaplanował każdy dzień aby jak najefektywniej wykorzystać ten czas. Przykładowymi zadaniami mogą to być na przykład:

- sprzątanie dna szafy i selekcjonowanie ubrań
- nauka języka online
- ćwiczenie gry na instrumencie lub innej przydatnej umiejętności
- czytanie codziennie 30min

Kadra
również dołączy do tego i wszyscy razem podsumujemy sobie ten czas na pierwszej zbiórce po wznowieniu działalności śródrocznej.

Czuwaj!
Drużynowy phm. Jakub CzupryńskiZHP jest jedyną w Polsce organizacją skautową uznaną przez Światową Rodzinę Skautową i należy do WOSM i WAGGGS.