Hufiec ZHP Milanówek

Krąg Instruktorski "Wiarusy"

Krąg Instruktorski "Wiarusy" działa przy Hufcu Milanówek

Przewodniczacą Kręgu Instruktorskiego "Wiarusy" jest dh. phm. Anna Kryńska

ZHP jest jedyną w Polsce organizacją skautową uznaną przez Światową Rodzinę Skautową i należy do WOSM i WAGGGS.