Hufiec Milanówek

Pomnik Przyrody Nieożywionej w Milanówku

ZHP jest jedyną w Polsce organizacją skautową uznaną przez Światową Rodzinę Skautową i należy do WOSM i WAGGGS.