Hufiec Milanówek

Gra Planszowa

Drogie Harcerki i Drodzy Harcerze,

Zapraszamy do gry o tematyce harcerskiej i ogólnej, która pomoże wam w utrwaleniu wiedzy, podczas wspólnie spędzonego czasu w gronie rodzinnym.

 

Życzymy udanej zabawy oraz Powodzenia! J

 

Zasady gry:

1. Start: na tym polu gracze ustawiacie swoje pionki.

2. Meta: na tym polu kończycie grę.

3 .Kiedy odpowiecie na pytanie dobrze, to rzucacie kostką. Natomiast kiedy odpowiecie źle stoicie jedną kolejkę.

4. W grze może wziąć dowolna ilość osób, najważniejsze abyście dobrze się bawili ze swoimi najbliższymi. J

5. Kiedy dojdziecie do końca czekają na Was nagrody. ;)

6. Za przejście całej planszy i odpowiedzenie poprawnie na wszystkie pytania czeka Sprawność Bi-Pi


Plansza do gry


 

Pytania dla harcerzy:

1. Kto był pomysłodawcą  i  twórcą  skautingu?

2. Jaki tytuł nosiła książka Roberta Baden Powella wydana w 1908 r.?

3. Kto był pierwszym Polskim harcerzem, dzięki któremu powstała na terenie Polski nasza organizacja?

4. Jak miała na imię, żona Andrzeja Małkowskiego?

5. Jaki kryptonim nosiło ZHP w czasie II wojny światowej?

6. W którym roku utworzono Związek Harcerstwa Polskiego?

7. W którym roku i gdzie miała miejsce „Akcja pod Arsenałem”?

8. Co oznaczała koncepcja „Dziś – jutro – pojutrze”?

9. Kto dokonał usunięcia niemieckiej tablicy z pomnika Mikołaja Kopernika w Warszawie?

10. Harcmistrz, podporucznik AK. Namalował Symbol Polski Walczącej (tzw. kotwicę) na Pomniku Lotnika w Warszawie. Uciekł z mieszkania po linie z II piętra, przed aresztowaniem przez gestapo. Kto to?

11. Harcmistrzyni Rzeczypospolitej. Wybrana skautową delegatką w Komitecie Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą w Lidze Narodów. Autorka refrenu hymnu ZHP. Kto to?

12. Co oznacza skrót WOSM i WAGGGS, rozwiń go i przetłumacz.

13. Co oznacza skrót ONC?

14. Czym jest Hufiec?

15. Co jest najwyższą władzą ZHP?

16. Jak brzmi 5 Prawo Harcerskie?

17. Jakie jest pochodzenie harcerskiej lilijki i jaka jest jej symbolika?

18. Na jakim odznaczeniu wzorowany jest krzyż harcerski?

19. Co można nosić na lewej piersi munduru harcerskiego?

20. Jakie obowiązki dot. munduru ma każdy harcerz?

21. Co można nosić na lewym rękawie?

22. Co to jest pozycja bezpieczna i w jaki sposób ją wykonać?

23. Podaj numery telefonów alarmowych.

24. Co to jest azymut?

25. Jak wyznaczyć azymut przy pomocy busoli?

26. Co śpiewa się na początku ogniska?

27. Kim jest „Strażnik ognia” i są jego zadania?

28. Opisz stosy ogniskowe: wigwam i studnia.

29. Co to jest pionierka?

30. Jak nazywamy okres rozbijania obozu a jak jego likwidacji?

31. Jak miał na imię przyjaciel Nel?

32. Jak nazywa się zespół złożony z dwóch osób?

33. Kto napisał “Lokomotywę”?

34. Jak nazywają się jaja złożone przez żabę?

35. Jaki jest najmniejszy ptak na świecie?

36. Gdzie urodził się Fryderyk Chopin?

37. Jak nazywa się najwyższy szczyt w Polsce?

38. Jak nazywa się sklep ze “starociami”?

39.  Który król przeniósł stolicę Polski z Krakowa do Warszawy?

40. Co odkrył Mikołaj Kopernik?

41. Co oznacza skrót ONZ?

42. Ile było rozbiorów Polski? Wymień w którym roku i kto brał w nich udział?

43. Jak nazywała się I stolica Polski?

44. Co jest najważniejszym dokumentem w Polsce?

45. Jaka polska poetka dostała literacką Nagrodę Nobla?

46. Jak się nazywał najsłynniejszy polski rycerz?

47. W którym roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej?

48. W którym roku rozpoczęła się I wojna światowa?

49. W którym roku państwo polskie przyjęło chrzest?

50. Z czego składa się Parlament Rzeczypospolitej Polskiej?

51. W jakiej sytuacji obracamy się przez prawe ramię?

Materiały dodatkowe

Obrazki do zrobienia pionków

          

Odpowiedzi do gry dla harcerzy

1.       Robert Baden Powell

2.      Scauting of boys (Skauting dla chłopców)

3.      Andrzej Małkowski

4.      Olga Drahonowska-Małkowska

5.      Szare Szeregi

6.      1918 roku

7.      26 marca 1943r. u zbiegu ulic Długiej i Bielańskiej w Warszawie

8.      „Dziś” – oznaczało bieżącą walkę zbrojną, działanie w konspiracji, mały sabotaż i dywersję jak wysadzanie mostów, pociągów, odbijanie więźniów, a także wykonywanie wyroków na Niemcach oraz ich kolaborantach realizowane przez Grupy Szturmowe.

„Jutro” – oznaczało przygotowania do otwartej jawnej walki zbrojnej z okupantem w ogólnonarodowym powstaniu kończącym okupację.

„Pojutrze” – oznaczało pracę w wolnej Polsce oraz odbudowę zniszczonego kraju po wojnie.

9.      phm. Maciej Aleksy Dawidowski "Alek"

10.  Jan Bytnar „Rudy”

11.   Olga  Drahonowska-Małkowska

12.  WOSM  - Światowa Organizacja Ruchu Skautowego  (ang. World Organization of the Scout Movement)

WAGGGS - Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek (ang. World Association of Girl Guides and Girl Scouts)

13.  ONC -->Ojczyzna – Nauka – Cnota.

14.  Hufiec jest terytorialną wspólnotą gromad, drużyn, kręgów i innych podstawowych jednostek organizacyjnych (drużyny, gromady itp.)

15.  Najwyższą władzą Związku Harcerstwa Polskiego jest Zjazd ZHP

16.  5. Harcerz postępuje po rycersku.

17.   Lilijka to symbol nie tylko polskich harcerzy, ale skautów na całym świecie. Jej kształt jest wzorowany na igle busoli, co ma symbolizować podążanie skautów w dobrym kierunku.

18.  Krzyż harcerski był wzorowany na najwyższym polskim odznaczeniu wojskowym – Orderze Virtuti Militari.

19.  Krzyż harcerski, odznakę WOSM lub WAGGGS, odznaczenia jak liście dębu lub Harcerski Znak Spadochronowy

20. Każdy członek ZHP ma obowiązek dbania o mundur i utrzymywania go w należytym porządku oraz szacunek do niego.

21.  Naszywkę: drużyny/gromady, szczepu, hufca oraz lilijkę instruktorską

22.  Pozycja boczna jest to stabilna pozycja dla poszkodowanego. Polega na ułożeniu poszkodowanego na bok z odgięciem głowy do tyłu by miał dostęp do tlenu oraz brakiem ucisku na klatkę piersiowa, by nie utrudniać oddechu i ułożeniem ręki przy podbródku by poszkodowany mógł oddychać.

23.  112, 997, 998, 999

24.  Azymut - kąt zawarty między północną częścią południka odniesienia, a danym kierunkiem poziomym. Wartość azymutu liczy się zgodnie z ruchem wskazówek zegara i wyraża w mierze kątowej, najczęściej w stopniach.

25. Aby wyznaczyć azymut, wykonujemy następujące czynności:

1.       Ujmujemy busolę idealnie poziomo, podnosimy na wysokość oczu i tak ustawiamy lusterko, aby jednocześnie z przyrządami celowniczymi widzieć tarczę i igłę.

2.      Następnie poprzez muszkę, i szczerbinkę celujemy w interesujący nas obiekt.

3.      Kręcimy tarczą busoli tak, aby północny koniec igły znalazł się naprzeciwko kreski oznaczającej północ.

4.      Azymut odczytujemy na podziałce busoli naprzeciwko muszki.

26.   „Płonie ognisko i szumią knieje…”

27.  Strażnik  ognia  ma  za  zadanie  dbać,  aby  ognisko  nie  zgasło.  Jego  zadaniem  jest dokładnie do ognia, a w sytuacji wypadnięcia iskry z ogniska zadaniem strażnika jest ugaszenie tlącej się iskierki jednak nie można uczynić tego poprzez  zdeptanie  ognia.  Strażnik  podchodząc  i  odchodząc  od  ogniska   ma obowiązek  stanąć  na  baczność  (czasami  też  zasalutować).  W  trakcie  trwania ogniska  nie  siada  w  kręgu,  nie  wypowiada  się.  Jeśli  jego  uczestnictwo  jest wymagane może w wyjątkowych sytuacjach zostać chwilowo zwolniony z funkcji

28. Ognisko  ,,wigwam” lub  ,,stożek” układamy  bardzo  często.  Jest  łatwe  do wykonania,  choć  pochłania  wiele  materiału.  Podpałkę  umieszczamy  w  środku, wokół  wbitego  w  ziemię  kołka.  Następnie  układamy  coraz  grubsze  gałęzie, opierając je o pal i nadając ognisku kształt wigwamu.

29.  Pionierka – ogół umiejętności związanych z budowaniem przez harcerzy obozowiska

30. Pionierka okres budowania obozu, rozpionierka/depionierka czas składnia obozu.

31.  Stanisław Tarkowski

32.  Duet

33.  Julian Tuwim

34.  Skrzek

35.  Koliber

36.  Żelazowa Wola

37.  Rysy

38.  Sklep z antykami

39.  Zygmunt III Waza

40. Że Ziemia, krąży wokół Słońca.

41.  ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych

42.  Były 3 rozbiory Polski 

I rozbiór Polski – 1772 (Rosja, Prusy, Austria)

II rozbiór Polski – 1793 (Rosja, Prusy)

III rozbiór Polski – 1795 (Rosja, Prusy, Austria)

43.  Gniezno

44.  Konstytucja

45. Wisława Szymborska

46.  Zawisza Czarny

47.  W 2004 roku

48. W 1914 roku

49.  W 996 roku

50. Z Sejmu i Senatu

51.  Gdy rozwiązujemy krąg


ZHP jest jedyną w Polsce organizacją skautową uznaną przez Światową Rodzinę Skautową i należy do WOSM i WAGGGS.