Hufiec ZHP Milanówek

Harcerski Dzień Myśli Braterskiej 2020


Druhny i Druhowie,


zbliża się Dzień Myśli Braterskiej 2020. Dlatego chciałbym zaprosić wszystkich harcerzy z 18 DH "Słowianie" i 29 DH "Arsenał" na wspólne spotkanie w naszym hufcu. Będziemy wspominać, śpiewać i oglądać filmy przy blasku naszego hufcowego kominka. 

Spotykamy się 21.02.2020 roku o godzinie 19.00, kończymy 22.02.2020 roku o godzinie 8.00

Co zabieramy 5 zł na kolację (Może Pizza?), coś słodkiego (ale z umiarem) na późniejsze pogawędki przy kominku, coś na śniadanie, śpiwory, przybory do mycia, buty na zmianę, mundur harcerski.

Pamiętajcie o zgodzie od rodziców, treść poniżej


Z harcerskim pozdrowieniem i serdecznym zaproszeniem

Komendant Hufca Milanówek i Kadra 18 DH "Słowianie" i 29 DH "Arsenał"

ZGODA NA UDZIAŁ

W Harcerskim Dniu Myśli Braterskiej 2020

 

Ja, niżej podpisana/y ..............................................................................., legitymujący się dowodem osobistym numer ...................................... oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ......................................................... w organizowanym przez Hufiec Milanówek spotkaniu z okazji DMB 2020 w Siedzibie Hufca w dniach 21.02 godzina 19 - 22.02 godzina 8.00 2020 roku.

 

 

 

......................................                                                                    ..........................................
Data                                                                                                 Podpis

rodzica/prawnego opiekuna


ZHP jest jedyną w Polsce organizacją skautową uznaną przez Światową Rodzinę Skautową i należy do WOSM i WAGGGS.