Hufiec ZHP Milanówek

81 Rocznica powołania Szarych Szeregów

Druhny i Druhowie,


W najbliższą niedzielę przypada 81 rocznica przejścia ZHP do działania w konspiracji podczas II Wojny Światowej

 i powołania do życia Szarych Szeregów.


Z tej okazji Komenda Hufca, zaprasza wszystkich Zuchów, Harcerzy i Instruktorów Hufca Milanówek na :

1.       Mszę świętą w intencji Poległych Harcerzy Szarych Szeregów, która odbędzie się 27.09.2020 r. o godzinie 10:00 w kościele św. Jadwigi Śląskiej.

2.      Uroczysty apel, który odbędzie się 27.09.2020 roku o godzinie 16:00 przy pomniku Szarych Szeregów w Milanówku róg ul. Kościuszki i Szarych Szeregów

 

Z harcerskim pozdrowieniem

Czuwaj!

Komenda Hufca Milanówek


ZHP jest jedyną w Polsce organizacją skautową uznaną przez Światową Rodzinę Skautową i należy do WOSM i WAGGGS.